Nog niet GDPR-compliant? Start de juiste maatregelen en acties vandaag nog op en vermijd hoge boetes!
U weet niet waar te beginnen? Wij helpen u graag op weg!

Wij begeleiden u stap voor stap door de verschillende fasen van het GDPR-proces.

gdpr-traject-beeld

Fase 1: Awareness meeting

We organiseren een awareness meeting met uw managementteam waarin wij:

 • uitleggen wat GDPR is en welke impact dat heeft op uw bedrijf
 • toelichten wat een GDPR-implementatie vergt doorheen de verschillende lagen van uw organisatie
 • het hele proces in kaart brengen
 • ieders verantwoordelijkheid duiden

Scope definitie:

We bepalen de scope van het project:

 • inventarisatie van de dataflows
 • voorbereiding voor de uitvoering van PIA’s (gegevenseffectenbeoordelingen)
 • klaarstomen van de organisatie om adequaat te reageren op:
 • datalekken
 • elke vraag van een betrokkene

Fase 2.1: Nulmeting

 

Wij begeleiden u bij de uitvoering van een nulmeting. Dat is een vragenlijst die belanghebbenden van elke afdeling (HR, marketing, juridisch, IT, administratie) invullen.

We bepalen zo de GAP:

 • Waar staan we vandaag (‘as is’)?
 • Wat moeten we doen om GDPR compliant te zijn (‘to be’)?

We stellen een rapport op met de resultaten van de GAP-analyse.

Dat omvat:

 • de openstaande GAP’s en risico’s
 • de te ondernemen acties en hun fase in het complianceproces

Fase 2.2: Beheer minimale GDPR verplichtingen

 

GDPR Compliance Software helpt u vervolgens bij het voldoen aan de minimale GDPR-verplichtingen.

Met zijn gestandaardiseerde templates biedt de software u een GDPR-canvas waarmee iedereen in uw organisatie eenzelfde gestructureerde manier te werk gaat. Hierdoor neemt u snel actie in elke documentaire verplichting.

De software helpt u:

 • Een dataregister stap voor stap aan te maken
 • Vragen van betrokkenen correct te beantwoorden
 • Datalekken aan te pakken
 • Risicoanalyses uit te voeren

Fase 2.3: Update wetgevingsregister

 

GDPR Compliance Software zorgt er bovendien voor dat u steeds een overzicht hebt van de voor u relevante wetgeving. Verandert er iets? Dan wordt dit meteen bijgewerkt. U bent dus altijd up-to-date.

Datastrategie en acties bepalen

Met de GAP-analyse en het ingevulde dataregister gaan we samen met u aan de slag om de datastrategie te bepalen:

 • Welke acties moeten er nog worden opgezet?
 • Vertaalslag naar de concrete werkpakketten: contracten nakijken, extra beveiligen van de IT-systemen
 • Assistentie verlenen bij het bepalen van timing en budgetten

Alle opgestarte acties volgt u makkelijk op met de software.

Fase 3: Bestaande en nieuwe processen monitoren en evalueren

 

 

Wij helpen u graag met het uitwerken van uw GDPR-beleid.

U kan Wolters Kluwer steeds bereiken op 015 78 76 00 of klant.BE@wolterskluwer.com om uw toestemming in te trekken, uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren, te laten wissen, beperkt te laten verwerken of over te dragen. Voor meer informatie kan u onze Privacy Policy nalezen.