Daar is het verkiezingsdrukwerk weer! Of gooit de GDPR roet in het eten?

Zondag 26 mei is het verkiezingsdag en dus draaien de communicatieteams van onze politici op volle toeren. Resultaat? Uw brievenbus zit weldra weer propvol verkiezingsdrukwerk. Veel van die brieven, folders en flyers zijn gepersonaliseerd op uw naam. En toch zegt de GDPR dat direct marketing zónder uw expliciete toestemming uit den boze is. Hebben onze politici dan een streepje voor?

gdpr-verkiezingen-artikel

De GDPR is een strikte regelgeving: zonder uw toestemming mogen uw persoonsgegevens niet worden verwerkt. Maar de Gegevensbeschermingsautoriteit laat uitzonderingen toe wanneer er een gerechtvaardigd belang op het spel staat. Uw ‘recht op informatie’ is zo’n belang.

Recht op informatie

Het komt erop neer dat de overheid wil verzekeren dat u voldoende toegang krijgt tot de standpunten en verkiezingsbeloften van de partijen en kandidaten. Het is belangrijk dat u een gefundeerde keuze kunt maken in het stemhokje en daarom is gepersonaliseerd verkiezingsdrukwerk mogelijk zónder uw toestemming. Misschien vindt u dat een vreemde kronkel in een wereld waar alle info slechts een muisklik van u is verwijderd. Toch heeft lang niet iedereen toegang tot het internet, redeneert de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Toegang tot bevolkingsregister

Hoe raken de kandidaten aan uw gegevens? Daar zorgt de verkiezingswetgeving voor. In de aanloop naar de verkiezingen krijgen de kandidaten toegang tot het bevolkingsregister. Daaruit plukken ze uw:

  • Voornaam en naam
  • Adres
  • Rijksregisternummer
  • Geslacht
  • Geboortedatum

Die gegevens mogen ze gebruiken tot de verkiezingsdag. Daarna is het voor de kandidaten en partijen verboden om de kiezerslijsten nog te gebruiken. Het enige probleem is dat daar geen enkele controle op is.

GDPR niet helemaal buitenspel

Zijn er dan geen beperkingen voor gepersonaliseerde verkiezingscommunicatie?

Toch wel. De overige spelregels van de GDPR blijven van kracht. Zo moeten de politici u duidelijk en transparant informeren over het gebruik en de bewaring van uw gegevens. Ook moeten ze al het nodige doen om uw persoonsgegevens te beschermen. En als er een datalek is, komt de meldingsplicht op de proppen.

Zijn onze politici GDPR-proof?

In de weken voor de verkiezingen valt er veel gepersonaliseerd verkiezingsdrukwerk in uw brievenbus. Misschien is het een leuk idee om te controleren of de dames en heren die naar uw stem dingen de GDPR-regels correct toepassen. Staat de verplichte informatie over uw privacy op het drukwerk of niet? En wat als u een aangetekende brief stuurt met het verzoek u mee te delen welke persoonsgegevens de afzender van u beheert? De GDPR schrijft voor dat u binnen de maand een antwoord krijgt.

 

 

  517