Welke maatregelen moet u nemen rond gegevensverwerking van kinderen?

GDPR verbiedt niet dat u gegevens van kinderen verwerkt, maar legt wel een aantal specifieke verplichtingen vast. Wij bieden u een overzicht.

gdpr_enfants_artikel

Transparante informatie

De GDPR verwacht dat u de informatie over persoonsgegevens op een duidelijke en begrijpelijke manier verwoordt. Deze verplichting is nog strenger als het over data van kinderen en adolescenten gaat.

Uw onderneming moet rekening houden met de leeftijd van de doelgroep en ervoor zorgen dat uw beleid rond de gegevensverwerking voor een kind of adolescent begrijpelijk is. Vermijd dus zeker juridische termen en maak bijvoorbeeld gebruik van iconen of visuele elementen om de zaken toch duidelijk en begrijpelijk weer te geven.

 

Toestemming om geïnformeerd te worden door een bedrijf

Wat als uw bedrijf kinderen wil informeren? Bij het woord 'informatie' kan u bijvoorbeeld denken aan de aankoop van muziek uit een digitale catalogus, aan een abonnement op een streaming dienst, aan een onlinegaming-provider of aan de sociale media.

In dat geval moet u in België, voor kinderen jonger dan 13 jaar,  het akkoord van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger vragen.

Als uw diensten niet direct worden aangeboden aan een kind, dan geldt de vraag van de 'digitale meerderjarigheid' niet. Verkoopt u bijvoorbeeld online kinderkleding, dan hoeft u geen toestemming te vragen, maar u moet wel:

  • de stijl van de informatie afstemmen op kinderen en adolescenten zodat ze voor hen begrijpelijk is
  • een systeem installeren om aan elke gebruiker te vragen of hij of zij de vereiste leeftijd bereikt heeft - en dit voor elke land van de Europese Unie (van 13 tot 16 jaar)
  • nagaan of de verklaring van de gebruiker over zijn digitale meerderjarigheid klopt, bijvoorbeeld door het nummer van de kredietkaart te vragen.
  • indien de gebruiker zegt dat hij de vereiste leeftijd niet heeft bereikt, dan moet u zich wenden tot een ouder of wettelijke vertegenwoordiger om de toestemming te krijgen. 

 

Recht op gegevenswissing

Zelfs als een van de ouders zich akkoord verklaart met de gegevensverwerking dan nog is dit niet definitief. De ouder en het kind kunnen de toestemming op elk moment intrekken en verzoeken om alle gegevens uit het verleden te wissen. Bovendien moet dit verzoek binnen de maand ingewilligd worden. Tot slot moet het verzoek doorgeven aan alle partners die de data van het kind ontvangen hebben. Zo kunnen zij op hun beurt de gegevens vernietigen.

 

Bent u mee?

Met deze regels wil de EU vooral het signaal geven dat gegevens van kinderen geen koopwaar zijn en dat kinderen goed moet beschermd worden. Bovendien zal de pas aangestelde Gegevensbeschermingsautoriteit de strijd tegen inbreuken op de GDPR opvoeren. Neem uw GDPR-beleid dus zeker grondig onder de loep en neem concrete acties om boetes of andere sancties te vermijden. 

 

 

  501